Tuesday, August 2, 2011

Miyeni

I believe that hate speech should be "allowed" . That is I believe that I should in normal discourse say what I want without any sanction - it is any physical action that is wrong and should be punished.

So when

Miyeni says that “in the 80s she'd [Haffajee] probably have had a burning tyre around her neck”.

It should be fine. Let us call it freedom of speech.“Who the devil is she anyway if not a black snake in the grass, deployed by white capital to sow discord among blacks?”

If that offends her (Haffajee) ... ag shame.

But I feel he is a poepol for saying it. What shall we do with a (now, if I use a hateful term here, such as "Xy!@#") like this? It could be construed as derogatory if I were to say that and very inappropriate in the current mileu. People say wrong things, hateful things, derogatory things ... just do not break my bones.

That is why poepol is the most appropriate term. Poepol.

Saturday, July 16, 2011

Abel Malan en Anton van Niekerk

Sommer twee poepolle in een kamer. Abel is 'n poepol omdat hy 'n drol probeer regmoer. Anton is 'n poepol omdat hy my probeer skuldig laat voel oor iets wat ons gedwing is om te doen deur 'n klomp Afrikaner Nasionaliste wat ook die wereld om hulle met geweld probeer in 'n onhoudbare rigting indwing.

Tuesday, May 24, 2011

Neels Ferreira

“Daar was sterk argumente ten gunste van die belangrike rol wat ‘n behoorlike invoertarief kan speel in die implementering van ‘n omkeerstrategie vir die graanbedryf”, meen mnr. Ferreira. ‘n Behoorlike invoertarief sou beslis gelei het tot ‘n onttrekking van hektare vanaf somergrane ten gunste van koringproduksie."

BLA BLA BLA BLA - Neels Ferreira, gee hom 'n nappie, hy is pap sop nat...

Graan SA sien dus die aankondiging van die tarief allermins as ‘n begunstiging, dit is onnodig ter wille van die verbruiker en laat die produsente weereens weerloos.

Verstaan die man nie hoe dit behoort te werk nie? Die regering behoort nie tussenbeide te tree nie - die MARK is die tussenganger. Wanneer dinge ten gunste is van die produsent, klim daar meer produsente in en wanneer dit kak gaan klim hulle uit. Dit is hoe dit behoort te werk. Maar ouens soos Ferreira maak sy lewe uit "lobbying" - hy word dus betaal om teen die verbruiker op te tree ten gunste van sy "constituency". Dit is vanuit 'n beginselposisie verkeerd, Maar nou ja, hy moet maar bler (hoe sit 'n mens 'n kappie op?)

Die impak van die tarief sal as ‘n saak van dringendheid met die Minister van Landbou bespreek word. Ek hoop hy neem 'n verbruiker saam wat nou meer as R 10 moet opdok vir 'n witbrood! Voer goedkoop koring in sonder fokken belasting daarop! Dit bevoordeel sommiges ten koste van die massas.

Hier is nog 'n poepol in die saga: http://poepolvandieweek.blogspot.co.za/2016/04/jannie-de-villers-ceo-of-farmers-lobby.html Kan hulle nie ophou om na die regering te kyk vir oplossings nie?

Saturday, February 5, 2011

Floyd Shivambu, ANC Youth League

The ANCYL has noted a booklet published by right-wing quasi-intellectuals aimed at diverting and rebutting some of the valid facts raised by the ANC Youth League on the Nationalisation of Mines debate. The pro-capitalist, right-wing FMF has gathered together a group of intellectually weak and dim-witted individuals to reflect on the Nationalisation of Mines debate, and grounded their arguments on misinformation.

www.ancyl.org.za